Alan sanastoa

Kiinteistönvälitystoiminta

Toimintaa, jossa tulon tai muun taloudellisen hyödyn saamiseksi saatetaan sopijaosapuolet kosketuksiin toistensa kanssa luovutettaessa kiinteistöä, rakennusta tai osakkeita.

Kiinteistönvälitysyritys

Välitysyrityksellä tarkoitetaan kiinteistönvälitysliikettä, joka harjoittaa asuntojen ja kiinteistöjen välitystoimintaa. Kiinteistönvälitysyrityksen jokaisessa toimipisteessä on oltava LKV-tutkinnon suorittanut vastaava hoitaja.

LKV –tutkinto

Laillisen kiinteistönvälittäjän tutkinto. Kiinteistönvälittäjä on henkilö, jolla on LKV -tutkinto. LKV –tutkinto on Keskuskauppakamarin myöntämä ja vaatii kokeella todistetun pätevyyden. Koe järjestetään 2 kertaa vuodessa.

Ylemmän kiinteistönvälitittäjän tutkinto (YKV)

Ylempi Kiinteistönvälittäjä-tutkinto on kiinteistönvälitysalan korkein oppiarvo. Tutkinnon suorittanut on osoittanut korkeatasoisen osaamisensa kiinteistönvälitystehtävien hoidossa, sekä hallitsevansa kiinteistönvälityksen erikoistapaukset laaja-alaisesti. Kaikkiaan YKV-tutkinnon suorittaneita on Suomessa 217 henkilöä.

Kiinteistönvälittäjän ammattitutkinto

Ammatillinen näyttötutkinto. Kiinteistönvälitysalan ensimmäinen tutkinto, joka on osa virallista koulutus- ja tutkintojärjestelmää. Ammattitutkinnon suorittaminen ei anna vastaavan hoitajan paätevyyttä.

AKA-pätevyys

Auktorisoitu kiinteistöarvioija eli AKA on asiantuntija, joka on suorittanut pätevyyskokeen ja sitoutunut noudattamaan hyvää kiinteistöarviointitapaa ja AKA -lautakunnan sääntöjä.